Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 •  
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze

 1. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L
 2. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36
 3. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38
 4. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39

PDF

 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
4.  Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF

​​​​​​

5.  Wzór umowy pożyczki PDF
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe - wzór XLSX
7. Wzór wniosku o płatność  PDF
8. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze PDF
9. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF
10. Wzór protokołu końcowego PDF
11. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF
12. Karta oceny wniosku o dofinansowanie PDF
     
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Formularz wniosku obowiązującego do 28.07.2019 r.   PDF

 
 
stopka