Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze

 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!
  c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!
2 Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.  
  a. Instrukcja wypełnienia WOP PDF!
  b. Załącznik do Instrukcji WoP - Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
  c. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz  PDF PDF!
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 21.10.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 21 października 2020 r. PDF!
  a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!
  b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF
   c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF

​​​​​​

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami PDF
  a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - Pomoc dla beneficjenta dotycząca wypełnienia pól wniosku, w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -") PDF
  b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami PDF
 

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

PDF
 

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
 

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF
  a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
4.

Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.

 

  a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
  b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz  PDF PDF
  c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz pdf PDF
  d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl  
  e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF
 

f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

- załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC

- załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC

- załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz XLS.

 

 

  g. Wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych  przed 15 maja 2020r.  
  Historia zmian dokumentacji:  
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Formularz wniosku obowiązującego do 28.07.2019 r.   PDF

 

 

 

 

 

 
stopka