MOJA WODA 2023

           Program Priorytetowy "Moja Woda"

 

 Wymagana dokumentacja - obowiązująca od 03.08.2023 r.

L.P.

            Opis

Pobierz

1.

Ogłoszenie o naborze w Programie Moja Woda

PDF!

2.

Program Priorytetowy "Moja Woda"

PDF!

3.

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”  na lata   2020-2024

PDF!

4.

Formularz wniosku o dofinansowanie w Programie "Moja Woda" - dostępny po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta X
5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

PDF!

UWAGA! Wniosek należy pobrać i zapisać na dysku swojego komputera. W tym celu:

  • - Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę
  • - Następnie wybierz Zapisz link jako lub Zapisz element docelowy jako  (w zależności od przeglądarki internetowej)
  • - Uruchom pobrany plik za pomocą: prawym klawiszem myszy na plik i wybierz Otwórz za pomocą i wybrać oprogramowanie Adobe Acrobar Reader DC

Wniosek nie otwiera się w przeglądarce, należy użyć odpowiedniego programu Adobe Acrobat Reader DC.