Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r.

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Program i załączniki do Programu

Nazwa dokumentu

Format pliku

 Program priorytetowy Czyste Powietrze – od 22.04.2024

.pdf

 Zał. 1 PPCP Ulga Podatkowa

.pdf

 Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego – część 1)

.pdf

 Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego – część 2)

.pdf

 Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego – część 3)

.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie Programu

 A.1.3 Ogłoszenie o zmianie Programu

.pdf

 

 

Nazwa dokumentu

Format pliku zamieszczanego w Portalu

B.1

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

.pdf

B.1.1

 • Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wniosek składany w bankach.

Lista banków dostępna na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

B.1.1.1

 • Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
 • Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw– załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD)

.doc(x)

B.1.2

 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik 2 do Regulaminu)

.pdf

B.1.2.1

 • Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie
  (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

.pdf

B.1.2.2

 • Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
  (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

.pdf

 

 

Nazwa dokumentu

Format pliku zamieszczanego w Portalu

C.1

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

.pdf

C.2

Wniosek o płatność
WAŻNE: Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy)

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

C.2.1

 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny
  (Załącznik 1 do WOP)

.xls(x)

C.3

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

.pdf

C.3.1

 • Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
  (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

C.3.1.1

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw

.doc(x) lub .pdf

C.3.2

 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

C.3.3

 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury
  (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

C.3.4

 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

.doc(x)

 

Formularz przyjecia odpadow metali-wzor

.pdf