Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - do 02.01.2023 r.

Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  ścieżka bankowa

  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  Pobierz
1.

Program priorytetowy Czyste Powietrze
a. Zał nr 1 do PPCP ulga podatkowa

b. Zał 2 do PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu

c. Zał 2a do PPCP koszty kwalifikowane część 2 Programu

d. Zał 2b PPCP koszty kwalifikowane część 3 Programu

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału  kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

3.   Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji
 
PDF
5.  

Wniosek o płatność (poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej. DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 
6. 

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

  1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze,

         Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF

         

         

7.

 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 

PDF
8.

 Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 

9.

  Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze”
 

PDF
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze" PDF
11. Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego PDF
 

 

 Lista banków, które w ramach programu "Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.