Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

czyste-powietrze
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r.

L.P. Opis Pobierz
1.  Ogłoszenie o zmianie Programu PDF!
2.  Program priorytetowy Czyste Powietrze PDF!
3.  Zał nr 1 do PPCP ulga podatkowa PDF!
4.  Zał 2 do PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu PDF!
5.  Zał 2a do PPCP koszty kwalifikowane część 2 Programu PDF!
6.  Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w PP Czyste Powietrze PDF!
7.  Wniosek o dofinansowanie 8.0 - WNIOSEK JEST DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/  
8.  Oświadczenie współwłaściciela i współmałżonka
9.  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - ścieżka bankowa PDF!
10.  Zał. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!
11.  Zał. 2 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - koszty kwalifikowane PDF!
12.  Informacja - składanie wniosku o płatność PDF!
13.  Wniosek o płatność - WNIOSEK JEST DOSTĘPNY NA STRONIE https://gwd.nfosigw.gov.pl/
WAŻNE: Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy)
 
14.  Dokument podsumowujący audyt energetyczny - Kompleksowa Termoizolacja Budynku
15.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - ścieżka zwykła i bankowa PDF!
16.  Protokół odbioru prac dla wykonawcy + klauzula informacyjna
17.  Zaświadczenia OSD - Wzór zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji PDF!
18.  Oświadczenie o dokonaniu zapłaty
19.  Formularz przyjecia odpadow metali-wzór PDF!
20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” PDF!
21. Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego PDF!

Lista banków, które w ramach programu "Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.